Privacy policy

Privacybeleid voor Horecatouch

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van Horecatouch (hierna "wij", "ons" of "onze"). Wij nemen uw privacy serieus en zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In dit beleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken, opslaan en beschermen, en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

1. Verzamelde informatie

Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres en telefoonnummer
 • Bedrijfsinformatie
 • Informatie over uw gebruik van onze website
 • Informatie die u verstrekt via onze contactformulieren
 • Informatie die u verstrekt tijdens het registreren voor evenementen of nieuwsbrieven

2. Gebruik van informatie

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het verstrekken van informatie, producten en diensten waar u om hebt verzocht
 • Het beantwoorden van vragen of verzoeken die u hebt ingediend
 • Het beheren van uw account, indien van toepassing
 • Het verbeteren van onze website en diensten
 • Het verzenden van promotionele e-mails, nieuwsbrieven of marketingcommunicatie waarvoor u zich hebt aangemeld (u kunt zich op elk moment afmelden via de link onderaan deze e-mails)
 • Het analyseren van websitegebruik en het verzamelen van statistieken

3. Opslag en beveiliging van gegevens

Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik. Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist is.

4. Delen van informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om de door u gevraagde diensten te verlenen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten en eigendommen te beschermen.

5. Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

6. Contactinformatie

Als u vragen hebt over ons privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen:

info@ldp-group.be

7. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst en de herziene versie van het beleid zal van kracht zijn zodra deze is gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt: 15 september 2023

Op zoek naar
een kassasysteem?

Contacteer ons voor meer informatie. Interesse in een demo? Dit kan online, op locatie of in onze demoruimte.

Gratis demo en offerte